Hoe werkt een airco of warmtepomp?

Hoe werkt een airco of warmtepomp?

Een airco of warmtepomp is ontworpen om de temperatuur in ruimtes te reguleren waardoor een comfortabeler binnenklimaat ontstaat. Het principe achter de werking van een airco of warmtepomp is relatief eenvoudig maar ingenieus. Het maakt gebruik van de fysische eigenschappen van verdamping en condensatie. In de kern is een airco of warmtepomp een koelcyclus die warmte verplaatst. Dit proces omvat verschillende sleutelcomponenten: de compressor, de condensor, het expansieventiel en de verdamper.

Het basisprincipe

Het basisprincipe van een airco of warmtepomp berust op het transporteren van warmte. In het geval van een airco van een binnenruimte naar de buitenlucht en in het geval van een warmtepomp van de buitenlucht naar een binnenruimte. Dit wordt bereikt door een speciaal koudemiddel dat de capaciteit heeft om warmte op te nemen en af te geven bij het veranderen van de aggregatietoestand van vloeibaar naar gasvormig en omgekeerd.

Koudeproces

De koelcyclus uitgelegd

De compressor: Het hart van een airco of warmtepomp is de compressor. Deze verplaatst het koudemiddel door het systeem en verhoogt de druk van het gasvormige koudemiddel waardoor ook de temperatuur flink stijgt. Het hete gasvormige koudemiddel wordt vervolgens naar de condensor geleid.

Compressor


De condensor: De condensor bevindt zich in het geval van een airco aan de buitenzijde van het gebouw. In het geval van een warmtepomp bevindt de condensor zich aan de binnenzijde van het gebouw. In de condensor wordt in het geval van een airco het hete koudemiddel blootgesteld aan de buitenlucht waardoor het afkoelt en condenseert. In het geval van een warmtepomp wordt het hete koudemiddel in contact gebracht met het verwarmingswater wat door de vloerverwarming of radiatoren stroomt waardoor het afkoelt en condenseert. Het gasvormige koudemiddel wordt nu vloeibaar waarbij een grote hoeveelheid warmte aan de buitenlucht of verwarmingssysteem wordt afgegeven.

Condensor

Het expansieventiel: Na de condensor passeert het vloeibare koudemiddel het expansieventiel waar het plotseling in druk wordt verlaagd. Deze plotseling drukverlaging zorgt ervoor dat het koudemiddel afkoelt en begint te verdampen als het naar de verdamper stroomt.

Expansieventiel

De verdamper: De verdamper is in het geval van een airco gelegen binnen in de ruimte die gekoeld moet worden. Een ventilator blaast lucht over de koude lamellen van de verdamper waardoor het koudemiddel de warmte uit de ruimte absorbeert. Hierdoor wordt de lucht afgekoeld en vervolgens terug de ruimte in geblazen. In het geval van een warmtepomp bevindt de verdamper zicht buiten. Terwijl het koudemiddel warmte uit de lucht absorbeert verandert het van vloeistof in een gas. Het gasvormige koudemiddel keert vervolgens terug naar de compressor om de cyclus weer opnieuw te beginnen.

Verdamper

Het koudeproces

Het koudeproces in een airco of warmtepomp is essentieel voor het vermogen van het systeem om binnenruimtes te koelen of te verwarmen. Het draait allemaal om de overdracht van warmte en de verandering van de fysische toestand van het koudemiddel. Wanneer het koudemiddel verdampt in de verdamper absorbeert het warmte uit de binnenlucht of buitenlucht. De sleutel tot dit proces is de eigenschap van het koudemiddel om bij een lage temperatuur te verdampen wat mogelijk wordt gemaakt door de druk in het systeem te reguleren.

Waar wij voor staan

Persoonlijk advies

Persoonlijk
advies

Vakkundige installatie

Vakkundige
installatie

Uitstekende dienst na verkoop

Uitstekende
dienst na verkoop